Tàng Phong [Tới Chap 85] – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tàng Phong

Thể loại: Tu Tiên – Truyện tranh audio

Ở trong khu rừng âm u lạnh lẽo, thi thoảng lại vang lên tiếng vè. Cổ lâm thí luyện, bán nguyệt vi hạn. 10 chiếc khô lâu là qua cửa ải. Phía bên này thì có đoàn người đi tới. Thấy một con yêu nữ đang đánh chén những cái xác bên đường. Tên đầu trọc này liền thốt lên: Ha ha. Đây chính là yêu thi sao? Xem ra thì chả có gì đáng sợ đâu. Xem ta xử nó lấy thủ cấp đổi thưởng đây. Mấy tên bên cạnh cũng thi nhau nịnh hót. Đúng thế con yêu thi này đâu phải là đối thủ của lão đại chúng ta. Cổ lâm thí luyện này dễ vl. Đợi thí Luyện này kết thúc rồi gia nhập sâm là điện. Khi đó chúng ta sẽ thoải mái cơm no rượu say. Nghĩ tới mà sung sướng. Còn ở góc xa xa thì đây là anh chàng của chúng ta tên là Từ Hàn. Anh quay sang nói với cậu bạn bên cạnh Lưu Sinh. Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Tàng Phong Chap 1-85