Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Thể loại: Xuyên Không – Hậu Cung – Truyện tranh audio

U cấm sơn mạch, một nơi gió lạnh thấu xương huyền băng như thép. Nơi đây gió tàn phá ngàn năm trước giờ. Ở cấm sơn mạch này là nơi loạn thế hùng lên sinh linh đồ thán. Chẳng qua cũng chỉ là trò chơi của quỷ tộc cả. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Hiện tại đang có một thanh niên tuấn tú đang phi ngựa đến một thành trì nào đó. Nhân vật chính của chúng ta tên là Lưu Phong xuyên qua dị giới này đã hơn một tháng. Tuy đi đi về về giữa trái đất và dị giới buôn bán kiếm được không ít tiền nhưng trước mắt ngay cả nơi an thân cũng không có. Lưu Phong vừa đi vừa suy nghĩ, đúng lúc đi qua một khách sạn. Lưu Phong xuống ngựa và vào thẳng trong khách sạn. Lưu phong cầm cốc vẻ mặt tỉnh bơ nói. Bà chủ vẻ mặt đưa ra nhìn về phía Lưu Phong nhưng vẫn với vẻ mặt không cảm xúc.

Danh sách Chap truyện

Video dài 11 tiếng 35 phút.

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.