Tu Tiên Phải Tiếp Cận Phú Bà [Tới Chap 190] – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tu Tiên Phải Tiếp Cận Phú Bà

Thể loại: Tu Tiên – Xuyên Không – Truyện tranh audio

Tại vô định tiên môn tông môn, có một tiếng nói quát tháo vang lên. Im lặng, bây giờ người đọc đến tên thì lên trước nhận linh thạch. Người tiếp theo Lâm Huyền. Người vừa nói ở đây chính là Lý Hữu Tình là nữ chính Lý Hữu Tình của chúng ta. Nổi tiếng khắp thiên hạ là người vừa lạnh lùng vừa khiêm tốn lại xinh đẹp. Là một người đẹp lạnh lùng, là đại kim chủ của Lâm Huyền và nâng đỡ Lâm Huyền. Biệt danh trưởng lão yếu nhất tông môn. Bên ngoài truyền rằng ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có tài năng gì. Nhưng cô ta lại có thân phận kinh người. Người được gọi tên háo hức đáp. Lâm Huyền đệ tử Khưu Hải phòng gặp qua chức sự đó chính là nam chính Lâm Huyền. Nói về tính cách anh ta thì là một boy trong sáng chín chắn có trách nhiệm. Tình cờ bị trưởng lão mỹ nhân phú bà thích. Từ đó được bà nhận là đệ tử, trở thành đệ tử duy nhất của Khưu Hải phòng.

Danh sách Chap truyện

Video dài 11 tiếng 5 phút

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.